top of page
Marco.jpg

Marco Boavista

Sinds begin 2019 sponsor ik Marco Boavista. Marco komt uit Portugal en rijdt Master Class Working Equitation (WE) en Inter 1 Dressuur. Ik zag Marco op een show en dit maakte indruk op mij. Het absolute samendenken en het samenwerken van paard en mens kwam zo mooi naar voren. Dit zorgde er voor dat ik geïnteresseerd raakte in zijn wijze van rijden en uiteindelijk graag een lid van zijn team wilde worden!

'We find it very important that our horses feel good and have no limitations in their body. Inge helps us to keep our horses in top shape so we can perform optimally. She really knows what she is doing and masters many different techniques to properly support the horse. We always feel a big difference in our horses after the treatment and we believe she helps us achieve good results with our horses.'

 - Hester Bischot (Grand-Prix Dressuur), Stal Vreedenburgh

    Marco Boavista (Working Equitation Master ruiter), Boavista Equine

         

'We vinden het erg belangrijk dat onze paarden zich goed voelen en geen beperkingen in hun lichaam hebben. Inge helpt ons om onze paarden in topconditie te houden zodat we optimaal kunnen presteren. Ze weet echt wat ze doet en beheerst veel verschillende technieken om het paard goed te ondersteunen. We voelen altijd een groot verschil in onze paarden na de behandeling en we geloven dat ze ons helpt goede resultaten met onze paarden te bereiken.'

     - Hester Bischot (Grand-Prix Dressuur), Stal Vreedenburgh

         Marco Boavista (Working Equitation Master ruiter), Boavista Equine

         

bottom of page